GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel, ul. Kapitańska 23
tel.: +48 89 527-12-03 wew. 200