STEFAN GRODZICKI – Pierwszy olimpijczyk z Warmii i Mazur ze swoją ulicą!

Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie od początku swojego istnienia stara się, aby pamięć po wybitnych sportowcach z Warmii i Mazur przetrwała próbę czasu a wiedza o nich trafiła do jak największej liczby osób. Dlatego też z wielka radością dowiedzieliśmy się o staraniach uczniów Gimnazjum z Sępopola: Kacpra Siudka i Bartosza Szyndlera, by m.in. jednej z ulic w Sępopolu (dotychczasową K. Świerczewskiego) przemianować na Stefana Grodzickiego. Projekt był realizowany w ramach XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne”.

Zadanie to było bardzo trudne. Należało przede wszystkim uzyskać zgodę rodziny, zebrać materiały o Stefanie Grodzickim, przedstawić jego sukcesy sportowe, powiązania z Sępopolem. Tu pomoc w projekcie przyniosła przede wszystkim wdowa po olimpijczyku – Teresa Grodzicka-Szymańska, która przekazała uczniom wszystkie potrzebne materiały. Skromny udział ma tu też Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Przekazaliśmy zdjęcia gablot, pucharów, medali oraz innych pamiątek, które muzeum otrzymało od rodziny Stefana Grodzickiego.

Trzeba było również przekonać do projektu mieszkańców Sępopola oraz lokalne władze. To wszystko udało się i w Dniu Dziecka 1 czerwca 2017 r. Kacper i Bartosz na XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przedstawili propozycję, która została zaakceptowana. Organizatorem sesji była Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.Kolejnym krokiem była Uchwała nr XLI/285/17 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Sępopol, która weszła w życie 26 września 2017 r. Pozytywne działania Bartosza i Kacpra to również tablica pamiątkowa, jaka stanęła w Liskach w miejscu, gdzie Stefan Grodzicki mieszkał, pracował i trenował. Sołtys Adam Papierzyński, radny gminy Stefan Wojnicz oraz mieszkańcy Lisek ufundowali w/w tablicę oraz bardzo poparli projekt zmiany nazwy ulicy.

Stefan Grodzicki to najprawdopodobniej pierwszy olimpijczyk na Warmii i Mazurach, którego imieniem nazwana jest ulica. Jego sukcesy sportowe po raz kolejny zostały docenione i uhonorowane. Jest to również wspaniały ukłon mieszkańców Sępopola w stronę wspaniałego sportowca, którego kariera tak bardzo była związana z tamtymi stronami. Dzięki temu projektowi pamięć o Stefanie Grodzickim przetrwa z pewnością lata.

W sobotę 24 marca br. wraz z p. Teresą Grodzicką-Szymańską pojechaliśmy do Sępopola, by zobaczyć ulicę Stefana Grodzickiego, ponieważ ze względów rodzinnych oraz historycznych jest to ważne wydarzenie. Chcieliśmy również sfotografować tabliczki ulicy, których zdjęcia pojawiłyby się w gablotach Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. I tu spotkało nas duże rozczarowanie. Z punktu widzenia prawa ulica Stefana Grodzickiego jest, natomiast sama ulica w Sępopolu nadal ma nazwę poprzedniego patrona, chociaż od uchwały Rady Miasta Sępopola minęło ponad siedem miesięcy. Włożono bardzo dużo pracy w opisany projekt, a nie do końca władze miasta wywiązały się z zadania pozytywnie. Jest to co najmniej dziwne. Mamy nadzieję, że wkrótce ulegnie to zmianie.